Inspiratiedag voor leiders

 

Deze boeiende dag heeft plaatsgehad op 31 augustus 2018.

 

Er is vandaag sprake van bijzonder veel verandering in organisaties. Veel mensen verliezen daardoor de vaste grond van onder hun voeten terwijl het werk niet stil valt.

 

Er is helaas geen blauwdruk of 5 stappenplan om dit spanningsveld te hanteren. Er ontstaan wel beelden van hoe het (anders) zou kunnen. Kijk maar naar de vele recente managementboeken. Ondanks dat blijft het een moeizame weg. Elke dag steken nieuwe uitdagingen de kop op en die vragen snelle actie. Die uitdagingen zijn echter ook keuzepunten: grijpen we terug naar het oude, vertrouwde of proberen we - met vallen en opstaan - nieuwe modellen van organiseren en samenwerken uit?

 

Tussen aarzelen en doorpakken.

 

De nieuwe know how toont zich door zelf de nieuwe wegen te bewandelen. Door te doen. Building the bridge while walking on it. Makkelijker gezegd dan gedaan als de druk om te presteren hoog blijft ...

 

Tijdens deze dag willen we het niet hebben over het ene of het andere ideaal. Ook niet over een totaal aanpak. We willen wel stil staan bij een aantal leidende principes die je onderweg kunt volgen om het goede te doen, om veerkrachtig te blijven en mee te dansen met complexiteit en de onzekerheid van deze tijd. We geven je een rijke oogst aan voorbeelden uit de praktijk. Verwacht een topevent, geheel in de stijl van de vele HOI-dagen die het Ontwikkelingsinstituut organiseert.

 

Pascal Van Loo, Philippe Bailleur en Rudy Vandamme zijn drie doorwinterde begeleiders van ontwikkelingsprocessen in organisaties. Zij kiezen er voor om midden in organisaties te gaan staan als partners in dergelijke woelige transities. Op de plek der moeite inspireren en helpen ze professionals, leidinggevenden en  bestuurders in hun zoektocht om het goede te doen. Het unieke is dat ze een erg breed overzicht hebben van wat er allemaal werkt en niet werkt. Ze gaan bovendien zelf de weg. Ze creëeren nieuwe frisse know how om alle medewerkers in organisaties bekwaam te maken met de VUCA wereld om te gaan.


Deze drie ambachtsmannen vullen elkaar aan; ze delen hun praktijkervaringen en gaan samen met de aanwezigen op zoek: Wat is relevant om samen te bouwen aan future-proof organisaties? Hoe kun jij daarin een constructieve rol te spelen?

 

 

Voor wie?

Voor beslissingsnemers, leiders, CEO’s, HRM, interne HR transitieconsultants.

Je hebt een leidinggevende of begeleidende functie in een bedrijf, overheidsinstelling, zorginstelling, school of ngo.

 

Gaan volgende gedachten soms door je heen:

 

 • Wat is eigenlijk de stip aan de horizon? We moeten toch niet allemaal 'teal' of zelfsturende teams gaan invoeren?
 • Boeiende creatieve tijden, zeg dat wel, maar toch heftig.
 • Er wordt veel gevraagd van mij als leider, maar soms weet ik het ook niet meer.
 • Ik krijg maar geen greep op de onderstroom in mijn organisatie.
 • Ik zou een beeld willen van hoe we de volgende jaren de wijze van samenwerken en leiderschap kunnen vorm geven.
 • Hoe kan ik zelf een positieve rol spelen in de volgende jaren in onze organisatie?
 • Hoe kunnen wij als organisatie performant zijn en toch door veranderingen en bezuinigingen gaan?
 • Ik zou wel willen dat medewerkers en teams veel meer zelfsturing oppakken.

 

 

Wat levert het op?

 

 • Je wordt geïnspireerd door drie diehard senior consultant/trainers/organisatiecoaches die al veel organisaties van binnenuit hebben gezien.
 • Je gaat naar huis met een inzicht wat je te doen staat.
 • Je vormt een visie over de vele ontwikkelingen die er nu gaande zijn.
 • Je leert van je collega's uit andere organisaties, die net hetzelfde of juist iets geheel verschillend meemaken.
 • Je krijgt antwoord op je heel concrete praktijksituatie.
 • Je voelt je niet langer alleen; je voelt je deel van een grote groep leiders die met dezelfde uitdagingen bezig zijn.

 

 

Initiatiefnemers

Deze inspiratiedag is een samenwerking tussen Philippe Baiilleur, Pascal Van Loo en Rudy Vandamme. Het idee is ontsproten uit onze ontmoeting en

gemeenschappelijke aanpak naar organisaties toe.

 

Het verloop van de dag wordt in goede banen geleid door dagvoorzitter Renske Douwes Dekker

 

Goed nieuws: professor René Bouwen, bedrijfspsycholoog met een hart op de juiste plaats, zal op verschillende momenten ons van reflectie voorzien. We ervaren alle drie René als de peter van dit evident. Hij is één van onze grote inspirators. Zijn uitgangspunt geldt ook voor deze dag: met je gedrag houd je de wereld waarin we leven in stand; met wijziging in gedrag kun je de wereld veranderen.

 

Meer over:

Pascal Van Loo - LinkedIn profiel

Philippe Bailleur - LinkedIn profiel

Rudy Vandamme - LinkedIn profiel

 

Pascal                Philippe               Rudy

 

Prof. René Bouwen

 

 

In samenwerking met NPOW, het Netwerk van Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken (www.ontwikkelingsgericht.org)

 

 

Programma

Het programma is opgebouwd uit vier workshops. In de eerste drie workshops krijgen we achtereenvolgens de sprekers Pascal, Philip en Rudy te horen. Eerst vertelt elk zijn case. Vervolgens leg jij je eigen case ernaast om zo inzichten te verzamelen en vragen te stellen. Tenslotte gaat een collega de spreker bevragen op de gebruikte aanpak om zodoende tacit knowledge te reveleren. 

 

In de vierde workshop verzamelen we de rode draad van de dag. Jij gaat na hoe je met de input je eigen case kunt aanvliegen. Wij structureren de overkoepelende inzichten.

 

09.30u – 10.00u: verwelkoming

 

10.00u – 10.15u: inleiding door de dagvoorzitter Renske Douwes Dekker; verzameling van de vragen.

 

10.15u – 11.15u: Workshop 1: Pascal van Loo vertelt een case waarin hij een organisatieontwikkeling jarenlang van binnenuit begeleidt en daarin structuuringrepen en cultuurverandering samenbrengt. Waar beginnen? Bij structuur of bij cultuur?

 

11.15u – 11.30u: pauze en netwerk moment

 

11.30u - 11.40u: mijmering en reflectie door Prof. René Bouwen

 

11.40u – 12.40u: Workshop 2: Philippe Bailleur vertelt een case hoe hij trauma-geïnformeerd werkt met het totale systeem van een organisatie om via specifieke ingrepen een kanteling teweeg te brengen in de mindset van mensen. Hoe haal je de hete angel er uit?

 

12.40u – 13.00u: mijmering en reflectie door Prof. René Bouwen

 

13.00u - 14.00u: lunch en netwerk moment

 

14.00u – 15.00u: Workshop 3: Rudy Vandamme vertelt enkele cases die de krachtige bijdrage van persoonlijke ontwikkeling van alle betrokkenen (zowel de interne leidinggevenden als de externe trainers, coaches en consultants) illustreert. Hoe ver kunnen we gaan in 'persoonlijk' zijn en vanuit authenticiteit werken?

 

15.00u – 15.10u: mijmering en reflectie door Prof. René Bouwen

 

15.10u – 15.30u: pauze en netwerk moment

 

15.30u - 16.30u: Workshop 4: Verzameling van alle inzichten en toetsen aan de eigen case. Met iets concreets naar huis gaan en tegelijk ook collectieve wijsheid verzamelen. Wat zijn de principes die kunnen helpen om wat er moet gedaan worden met zelfvertrouwen, rust en liefde te doen?

 

16.30u - 17.00u: mijmering en reflectie door Prof. René Bouwen en afsluiting door de dagvoorzitter.

 

17.00u: netwerkdrink

 

 

Praktisch

Voor herhaling vatbaar, zeggen mensen.

Plaats: Kapelle-op-den Bos, domein Koningsteen: www.koningsteen.be

Te laat, het is voorbij.

 

Vroegboekkorting tot 1 juli: 385€ (excl. btw)

Inkom: 465€ (excl. btw)

Gelieve bij je inschrijving de naam van je organisatie en je functie op te geven.

De training komt in aanmerking voor tussenkomst door KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O106178 op naam van “het Ontwikkelingsinstituut”.

Ben je trainer, consultant of bedrijfscoach en wil je deze dag ook bijwonen, breng dan één van je klanten mee. Dat vinden we een verbindend idee.

Vraag een korting aan als je met meer dan drie inschrijft: info@hetontwikkelingsinstituut.be