Het heeft verschillende namen: zelfsturende teams, horizontaliseren, teal, cyaan, Semco, Laloux. Een feit is zeker: organisaties zoeken nieuwe vormen en structuren om de werkzaamheden in de ordenen. Naast besparing is het vooral de noodzaak om in te spelen op de VUCA uitdagingen, complexere omgevingen, onvoorspelbare markten, enzovoort. In organisaties wordt er vaak bewust aan disruptie gedaan: leidinggevende functies worden geschrapt, bouwputten en werven geopend. Men stelt zichzelf voor de oefening: hoe kunnen we het samenwerken effectiever, dynamischer, meer organisch vorm geven? Hoe kunnen we gebruik maken van de collectieve intelligentie van mensen? Hoe kunnen we eigenaarschap verlagen? 

 

Voor ons, trainers, coaches en consultants is dit goed nieuws. Gedaan met de ouderwetse teambuilding of training. Eindelijk komt de keuze die we al 20 jaar maken, tot zijn recht: wij hebben altijd gekozen voor een cross-over profiel. We zijn namelijk altijd tegelijk coach, trainer en consultant. Tijdens een coaching, training of teamontwikkeling besteden we aandacht aan verschillende ontwikkelingslagen tegelijk: persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling en maatschappijontwikkeling. Daardoor is elke activiteit bij een medewerker of team een bijdrage tot organisatieontwikkeling en cultuuromslag.

 

We zijn experts in procesvaardigheden: we introduceren een constructieve sfeer rond ontwikkeling en structureren meetbare voortgang.

 

Wij hebben een pool van coaches en teamfacilitatoren ter beschikking. Ze worden gesuperviseerd door Dr. Rudy Vandamme.

 

Voor meer informatie, gelieve bij voorkeur per email contact op te nemen: rudy@hetontwikkelingsinstituut.be

 

 

Individuele coaching

We beluisteren de aanvraag en verwijzen door naar één van onze ontwikkelingsgerichte coaches. Deze coach  zal een voorafgaand gesprek met de opdrachtgever (meestal een HR medewerker of de leidinggevende) houden, alsook met de medewerker die gecoacht moet of wil worden.

 

 

Teamcoaching

Op dit moment is er veel vraag naar het faciliteren van teams. Waar het vroeger vooral ging over het oplossen van groepsdynamische problemen, is de vraag nu duidelijk verschoven. We worden ingeschakeld om een team beter te laten samenwerken in functie van een gedeelde identiteit en missie. Vaak is de aanleiding het invoeren van één of ander nieuw systeem of structuur. Veel voorkomend is dat het faciliteren van teams onderdeel is van een cultuuromslag of mentaliteitswijziging. De meeste opdrachtgevers willen dat medewerkers meer reflecteren over hun eigen houding of als team meer zelfsturend worden.

 

De Ontwikkelingsgerichte methodiek is uitstekend geschikt om teams te aligneren op gedeelde opdracht en ondertussen ze bekwamer te maken in zelfsturing (o.a. door meer veiligheid in de groep te brengen, leervermogen te activeren als groep, te leren reflecteren, kaders aan te reiken om zelfsturend bezig te zijn, enzovoort.)

 

We gebruiken voor het faciliteren van teamontwikkeling de methodiek van Rudy Vandamme. Deze is uitvoerig beschreven in het Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen van teams. Daarnaast gebruiken we desgewenst de MindSonar. Dit is een instrument om te meten welke teamcultuur er leeft (gebaseerd op metaprogramma's en Spiral Dynamics).

 

Na het beluisteren van de vraag, wordt een voorstel gedaan wie van onze gemandateerde teamcoaches het meest geschikt is.

 

 

Training

Veel voorkomend is de vraag om een training te verzorgen rond coaching, leiderschap of teamcoaching in het kader van de horizontalisering van de organisatie (bv. een herstructurering waarbij men een laag leidinggevenden schrapt).  Onze twee speerpunt producten:

 

Organisaties die horizontaliseren ondersteunen de overgang door teamcoaches ter beschikking te stellen van teams en eventueel hun vroegere leidinggevenden. De training die we aanbieden leidt een groep teamcoaches op. Daarbij worden verschillende ontwikkelingslagen samengenomen: de persoonlijke ontwikkeling van elke deelnemer (sommigen waren vroeger leidinggevende), teamontwikkeling van de groep teamcoaches in de organisatie en de cultuuromslag. 

 

Het programma is op maat. Een zestal trainingsdagen is al een mooie onderbouwing.

 

Organisaties die horizontaliseren stellen vaak vast dat de teams nog niet noodzakelijk over de juiste ingesteldheid beschikken om onder elkaar samen te werken. Er zijn vaardigheden en vooral attitude nodig om het goed te doen met elkaar. Er is erg grote nood om de evolutie richting zelfsturende teams te onderbouwen met het aanleren van 21ste eeuwse communicatieve vaardigheden (zoals met verschillen omgaan, je kwetsbaar kunnen opstellen, reflecteren, enzovoort.) Deze trainingen zijn korte krachtige bijdragen om grote groepen mensen in te leiden in deze set vaardigheden.

 

Klanten

 

ACE

Adam (cawAntwerpen)

AE Architect Engeneering

Amok (jongerenadvies)

Boss Painting

Bull computers

CAB (aPart) Gent

Capco

Centrum voor Huisartsen opleiding

Christelijke hogeschool Ede

Concentra

De Trans

Den Haag Hogeschool

Duracel

Euromold

Exel

Fontys Tilburg

Fortis

FWG

Givi

HAN hogeschool

Hanze hogeschool Groningen

Hilti

Hogeschool Utrecht

Janssens Pharmaceutica

KBC

KHLeuven

Lloydpharmacy

Markant

MFC Sint Fransiscus

Ministerie Vlaamse Gemeenschap

Nestlé

OCMW Halle

Ohra

P&V verzekeringen

Probis

Quadraam

Randstad

Rotterdam hogeschool

Roularta

Sandoz

Schoenen Torfs

SD workx

Simad

Sitel

St. Lievenspoort

St. Norbertus Duffel

Stichting Bedrijfsmanagement

Studiecentrum voor Kernenergie

Tabor

Triangel

Tyco

UHasselt

UPC

Vdab

Vives

Vlaamse Ingenieurskamer

Vlafo

Vlerick

Wit Geel Kruis