Coachopleiding

In deze brochure vind je alle informatie met programma, prijs en data van de opleiding die gestart is in het voorjaar 2017. Heb je al een vooropleiding Master-practitioner NLP gevolgd dan kun je aansluiten bij niveau 3 (startend op 22 februari 2018).

 

In deze brochure vind je alle informatie met programma, prijs en data voor de opleiding "CO25" startend in het voorjaar 2018, week formule. De opleiding start op 19 en 20 maart 2018 en eindigt in december 2018.

 

In deze brochure vind je alle informatie met programma, prijs en data voor de opleiding "CO26" startend in het najaar 2018, weekend formule. De opleiding start op 27 en 28 oktober 2018 en eindigt in juni 2019.

 

Ga naar de kalender voor de data.

 

Je kunt pas in deze opleiding Ontwikkelingsgericht Coachen instappen als je vooraf een basisopleiding coaching hebt gevolgd. Het Ontwikkelingsinstituut kiest ervoor om mensen die nog niet in het bezit zijn van basisvaardigheden, uit te nodigen eerst een NLP practitioner te volgen. Keer op keer merken we dat deze opleiding de ideale basis vormt voor coaching. Heb je elders een basis coachopleiding gevolgd, dan komt deze ook in aanmerking.

 

Het unieke van de opleiding

Deze opleiding leert je om op een ontwikkelingsgerichte manier gesprekken te voeren met individuen. De opleiding is ontworpen als een effectieve training in vaardigheden en attitude van het ‘Ontwikkelingsgericht coachen’. De Ontwikkelingsgerichte coach gaat professioneel te werk om op alle sporen van het Vorkmodel te leren werken. Zodoende wordt zowel doelgericht actieplan, identiteit en diepere vraagstukken van zingeving een plek gegeven. Afstuderen in dit traject maakt dat je aansluit bij hedendaagse existentiële en maatschappelijke vraagstukken die de onderstroom vormen van wat mensen in een coaching binnenbrengen. Op het einde van dit traject bekom je een certificaat ‘Ontwikkelingsgerichte Coach’ en je wordt uitgenodigd om deel uit te maken van de coachpool van het Ontwikkelingsinstituut en het Netwerk van Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken.

 

 

In de opleiding Ontwikkelingsgericht Coachen bouwen we verder op je basisvaardigheden. De nadruk ligt op twee competenties die een coachtraject ontwikkelingsgericht maken.

 

 • Enerzijds is er het leren hanteren van alle sporen van het Vorkmodel. Je leert de informatie en ervaring van de cliënt structureren in een model van voortgang. Deze methodiek helpt je om een gesprek te leiden.
 • Anderzijds het leren werken met het verschil dat je als coach zelf inzet om de cliënt tot hoger bewustzijn te brengen rond zichzelf en de wereld. Dit laatste sluit aan op de coachrol van het inspireren en ‘awakening’.

 

We bieden een goed uitgekiende methodiek die je in staat stelt om de complexiteit van gesprekken te leiden. De methodiek is wetenschappelijk en filosofisch onderbouwd. We vinden het uitermate belangrijk dat de professionele coach over een methodiek beschikt en daarop kan terugvallen. Dat wil echter niet zeggen dat de coach een techneut is. Een coach werkt met hoofd én hart én handen.

 

De elementen van de visie en methodiek kun je terug vinden in de boeken van Dr. Rudy Vandamme (met asterix het verplicht studiemateriaal):

 

 • Coaching voor Iedereen.
 • Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Het Vorkmodel als leidraad.*
 • Handboek Coachend Leiderschap. De Ontwikkelingsgerichte Benadering
 • Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen van teams. De Ontwikkelcirkel als leidraad.
 • Ontwikkelingsgericht Werken in de praktijk. 106 voorbeelden, anekdotes en verhalen (2016).*
 • Metaforen in coaching. Kritische reflectie op 145 veelgebruikte metaforen (2012).*
 • De gelukkige activist (2015).*
 • Zinzoekers (2017).*

 

Boeken te bestellen op www.coachingbooks.net (boeken niet inbegrepen in de inschrijvingsprijs van de opleiding).

 

De opleiding is hoofdzakelijk een training van competenties. We werken naast het trainingsgedeelte met een portfolio. Het portfolio is afgestemd op hedendaags onderwijs waarbij het leren niet enkel in de klas gebeurt, maar grotendeels ook via zelfsturend leren. Het portfolio biedt het raamwerk voor dit traject. Het bestaat uit een aantal kleine opdrachten waarover verslag verwacht wordt. Dat verslag is beknopt en gestructureerd. De student levert een portfolio in met volgende onderdelen:

 

 • Voorbereidingsenquête
 • Schriftelijke reflecties na elke trainingsblok
 • Je persoonlijke ontwikkeling in kaart brengen
 • Huiswerkgroepen
 • Leercoaching
 • Oefenklanten
 • Essay over je visie
 • Zelfevaluatie

 

 

Kennismaken

Je kunt je verdiepen in het handboek en nagaan of de visie en methodiek je aanspreekt.

 • Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Het Vorkmodel als leidraad.*

 

Bekijk op youtube het instructiefilmpje over het Vorkmodel

Er zijn nog andere filmpjes op het youtubekanaal  "Vandamme. Ontwikkelingsgericht!"

 

Twijfel je nog of de opleiding iets voor jou is of heb je nog vragen, dan ben je welkom op een van onze Kennismakingsavonden. Gelieve je hiervoor in te schrijven.

 

Andere mogelijkheid: e-mailen en je vraag stellen of een intake gesprekje doen via skype: rudy@hetontwikkelingsinstituut.be.

 

Je kunt je ook laten coachen op het nemen van een beslissing bij één van de afgestudeerde coaches (te vinden via de homepagina “zoek een coach” op: www.ontwikkelingsgerichtcoachen.be)

 

 

 

Prijs

In de kostprijs zijn alle maaltijden en dranken tijdens de pauzes inbegrepen. Er komen ook geen bijkomende kosten voor de certificatie. 

 

3822 € exclusief btw (4624,62 € inclusief btw).

 

De opleiding is niet-residentieel. Overnachtingen zijn mogelijk, maar facultatief en voor eigen rekening. Reserveer tijdig je kamer in Koningsteen op 015/71.00.52 (elke werkdag tussen 9.00u. en 13.00u).

 

De training komt in aanmerking voor tussenkomst door KMO-portefeuille.

Ons erkenningsnummer is DV.O106178 op naam van “het Ontwikkelingsinstituut”.

 

Je inschrijving is pas definitief na betaling. Je plaats kan ingenomen worden door een andere deelnemer indien de betaling niet gebeurd is binnen de termijn aangegeven op de factuur. Vroegtijdig inschrijven is aangewezen indien je zeker wil zijn van je plaats in de groep.

 

Je kunt je plaats reserveren door:

 • ON-LINE in te schrijven: www.ontwikkelingsgerichtcoachen.be
 • Gegevens per e-mail door te geven: info@hetontwikkelingsinstituut.be
 • Het inschrijvingsformulier achteraan deze brochure op te sturen (zie adres op het

formulier)
 

 

Doelstellingen

 1. Een gesprek leren leiden met behulp van de Vorkmethodiek.

 2. Ontwikkelingsgerichtheid leren kennen als attitude in gesprekken.

 3. Je patronen in gesprekken leren kennen en onder zelfsturing brengen.

 4. Meesterschap verwerven over het spel van volgen en leiden.

 5. Een ontwikkelingsgericht kader leren opzetten met cliënten.

 6. Leren interventies ontwikkelingsgericht uitvoeren.

 7. Werken met je eigen onbewuste en intuïtie.

 8. Werken met het onbewuste van de cliënt.

 9. Methoden om te werken met vraagstukken van zingeving en levensmissie.

 10. De maatschappelijke dimensie in coaching integreren.

 

 

Doelgroep

 • Deze opleiding is de basis om als zelfstandige een praktijk te starten.

 • Coaches die zich als Ontwikkelingsgerichte Coach willen profileren.

 • HR medewerkers die de rol van coach willen opnemen binnen de organisatie.

 • Gezondheidswerkers, zoals huisartsen, verpleegkundigen, sociale werkers kunnen de coachende houding integreren in hun bestaande gespreksvormen.

 • Coaches die willen werk maken van de existentiële, maatschappelijke en spirituele dimensie van hun werk.

 • Coaches die de benadering willen meehelpen uitdragen in samenwerking met het Ontwikkelingsinstituut.

 

 

Programma

Blok 1: Intake, coachkader en projectspoor (2 dagen)

 • Een coachkader leren opzetten
 • De stappen van de intake
 • Introductie op het Vorkmodel
 • Het projectspoor (doelgerichte actieplan) leren opzetten

 

Blok 2: Zelfsturing en Identiteit (2 dagen)

 • Kernkwadrant van Ofman
 • Model van de logische niveaus coachend gebruiken
 • Methoden om zelfsturing ter sprake te brengen
 • Visie op identiteit en persoonlijke ontwikkeling
 • Overzicht van methoden om met het identiteitspoor te werken

 

Blok 3: Identiteit, vervolg (2 dagen)

 • Ontwikkelingsthema’s opsporen
 • Biografische methode om identiteit in beeld te brengen
 • Werken met delen
 • Kernpatronen detecteren
 • Dimensies van het mens-zijn
 • de relationele kijk op identitet

 

Blok 4: Jezelf als coach en interventies (2 dagen)

 • Controle op je eigen patronen in coaching
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • De balans tussen het cognitieve en somatisch zelf
 • Een toolkit van interventies ontwikkelingsgericht leren inzetten
 • Gebruik van het onbewuste, lichaamstaal, verstilling en suggesties
 • Verschillende rollen inzetten binnen rapport

 

Blok 5: Spoor het groter geheel (2 dagen)

 • Reflecteren over het groter geheel vanuit maatschappijkritiek
 • Zingeving, levensmissie
 • Switchen van spoor op de totale Vork
 • Je eigen vork als coach op het derde en vierde spoor inhoud geven

 

Blok 6: De triadische co-creatieve dialoog en de totale Vork (2 dagen)

 • Gebruik van de ‘awakener’ als rol in coaching
 • De principes van kenniscreatie en samen onderzoek doen
 • Leren afwisselen tussen interne en externe aandacht
 • Switchen van spoor binnen het vorkmode
 • Je eigen stijl van coachen vorm geven

 

Blok 7: Certificatie  2 dagen) – Rudy Vandamme en collega

 • Schriftelijke test van het Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen
 • Test: demonstraties van de totale Vork
 • Persoonlijke presentaties van essay en portfolio

 

 

Voorwaarden

 

Er wordt verondersteld dat je reeds over coachende basisvaardigheden beschikt. Te weten: externe aandacht, kernwoorden detecteren, gestructureerd samenvatten, ankeren, lichaamstaal integreren, sponsoren, een gesprek kunnen leiden, rapport opbouwen, associëren en dissociëren, metamodelvragen stellen. Je bent ook al aan de slag gegaan met je eigen patronen en persoonlijke ontwikkeling. Je kent je kernkwadrant in communicaties.

Je hebt een vooropleiding gevolgd zoals NLP practitioner of een basisopleiding in coaching. Gelieve een copie van je certificaat aan te leveren bij het secretariaat.

Ben je nog niet bekend bij het Ontwikkelingsinstituut, dan vragen we je het voorbereidingsformulier in te vullen. Daarna nemen we contact op voor een telefonische intake (of skype). Eventueel nodigen we je ook fysiek uit voor een kennismaking.

 

Didactiek

Om de kwaliteit van feedback te bewaken, worden maximum 12 deelnemers per groep toegelaten.
Binnen een aangenaam leerklimaat wisselen we af tussen volgende werkvormen:

 1. Oefening door de deelnemers per drie en feedback op de oefeningen: 50% van de tijd.
 2. Demonstratie: 20% van de tijd.
 3. Besprekingen en reflectie:15% van de tijd.
 4. Uitleg (theorie, model, principe of techniek):15% van de tijd.

 

Er wordt niet gewerkt met rollenspelen. De coachingsvaardigheden worden geoefend aan de hand van ervaringen die je aanbrengt uit je eigen leven. Gevalstudies van deelnemers mogen aangebracht worden.
 

Tijdens de opleiding word je regelmatig aangesproken en gecoacht in het ontwikkelingsthema dat je in het eerste blok als POP hebt gekozen.

 

Opleider

Hoofdtrainer: Dr. Rudy Vandamme. Collega trainers zullen uitgenodigd worden om stijlvariatie in het coachen te demonstreren.

De trainers worden ondersteund door één of twee assistenten.

 

Certificatie

Met dit certificaat kun je je aanbieden bij een beroepsorganisatie als het ICF of EMCC. Je kunt je aanbieden om lid te worden mits het voldoen van bijkomende voorwaarden die door elk van deze organisaties gesteld worden.

De missie van het Ontwikkelingsinstituut is om coaches met een kwaliteitslabel op de markt te brengen die de ontwikkelingsgerichte attitude en ontwikkelingsmethodiek weten te combineren. Met het behalen een certificaat 'Ontwikkelingsgerichte Coach' wordt je uitgenodigd bondgenoot worden van ons netwerk en ondernemersplatform NPOW Ontwikkelinsgericht. Met het certificaat van deze opleiding kun je het keurmerk bekomen en gebruiken in je eigen ondernemerschap. Wij hebben met andere woorden onze eigen beroepsorganisatie opgericht die deze standaard en wijze van coaching op de markt valoriseert.