Het Vorkmodel

Een helder model om ontwikkeling te structureren

Het Vorkmodel® werd ontwikkeld door Rudy Vandamme.  Het is een specifiek model om aan zinvolle en duurzame ontwikkeling te doen. Het model concretiseert op die manier onze visie. Het Vorkmodel® en de visie die het model ondersteunt zijn de kern waar wij voor staan en in geloven.  Het is meer dan een methodiek om te structureren.  

 

De kracht van het model is dat het onderscheid maakt in 4 verschillende sporen van ontwikkeling.  Het helpt je om ontwikkeling te structureren.  Je kunt het Vorkmodel® gebruiken om je eigen ontwikkeling in kaart te brengen, maar ook die van cliënten, studenten, collega's op het werk.    

 

Door mensen te leren werken met deze specifieke methodiek, hopen wij om hen te inspireren om onze visie mee uit te dragen en op onze beurt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het groter geheel.

 

 

 

 

Handboek

 

Wil je meer weten over het Vorkmodel®?

Lees het boek Handboek voor Ontwikkelingsgericht Coachen. Het Vorkmodel als leidraad

Het is een handboek dat je in staat stelt op elk spoor ontwikkeling te structureren.

 

 

Wil je meewerken aan de internationale verspreiding van het Vorkmodel®, surf dan eens naar www.coachingforprofessionals.net.